Partnerství s asociací LIRES napomáhá k obohacení naší práce a projektů zejména při realizaci mezinárodních výměnných pobytů a další společných akcích jejichž tématem je ilustrace jakožto jazyk určený ke komunikaci se světem. Doufáme, že již od příštího roku budeme moci pracovat i s dalšími zeměmi.

Výměnný pobyt studentů – Kresbou přes hranice si klade za cíl:

  • napomoci zúčastněným navázat a rozvíjet mezinárodní vztahy a obohatit jejich osobní či profesionální život o zkušenosti spolupráce v zahraničí
  • propagovat literární kulturu jako prostředek sbližování, dialogu a vzdělávání
  • a přiblížit skupině problematiku četby obrazu, ilustrace jako profese a klást si otázky ohledně role knihy a jejího místa v každodenním životě..

Za tímto účelem jsme do Sarrant pozvali české a francouzské studenty umění, aby se k nám na jeden týden připojili. Jeden týden tvorby, sdílení, výměny, ilustrave…

 Barevný týden
-se bude konat od 18. do 25. července 2016 v Sarrant. Společným prvkem všech účastníků, a mimochodem i organizátorů, je chuť kreslit. Takže hlavním dorozumívacím prostředkem bude obraz, ilustrace, čára, barevné skvrny,… limity neexistují!

Abychom se lépe poznali, předtím, než se dáme do „práce“, vrhneme se na nejrůznější hry, poznávací aktivity, ateliéry tvorby.
Začneme tím, že zmapujeme uměleckou scénu obou zemí, bude to jakési shrnutí uměleckých/profesionálních drah účinkujících. Takto definujeme společné body a taktéž naše rozdíly, což by nám mělo napamoci vymyslet ideální kontext pro naše společné tvoření.
První večer organizujeme mezinárodní kulturní večírek. Studenti představí sebe a své země, přičemž se zaměří zejména na umění. České a francouzské kulinářské speciality samozřejmě nemůžou chybět!……..Jeden z hlavních cílů večera bude seznámit studenty s organizátory a partnery celé výměny.

Násedující dny budou zasvěceny Masteclass, tvorbě Leporela a přípravám Dílny Mladých talentů. Mimo hlavní program budou mít studenti možnost podílet se na nejrůznějších technických dílnách (rytecká dílna, sítotisk, výroba papíru, vazba knih, etc.) a konferencích o profesi koloristů, práci editorů, historii ilustrace,… které připravujeme v rámci festivalu ilustrací Les Estivales de l’illustration à Sarrant.
Poslední den se vydáme na výpravu do Toulouse, kde si řekneme poslední  „à bientôt!“.