Díky spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, můžeme do projektu Populární školy ilustrací začlenit i výstavu nesoucí název Ladislav Sutnar – Evropa, kultura. Od 19. července do 31. srpna 2016 bude mít publikum možnost shlédnout část této výstavy ve francouzském Sarrant – 30 plakátů vytvořených studenty ateliéru Grafického designu a Vizuální komunikace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU V Plzni. Chceme tak přispět i našim skromným dílem k propagaci tohoto skvělého projektu.

Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 19. července 2016 od 20:00 hodin při příležitosti mezinárodního večera pořádaného v rámci výměnného programu Kresbou přes hranice.

 

Pár slov o projektu obecně:

Výstava je součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, který Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni realizovala v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

„V projektu Ladislav Sutnar – Evropa, kultura jsme propojili tato dvě témata. Můj projekt Hommage à Sutnar jsme spojili s projektem prof. Míška Evropa/kultura. Studenti z evropských vysokých škol tak konfrontují své umění designérské i své světonázorové postoje a zároveň oslavují odkaz umělce, jehož dílo v Evropě znovu objevujeme,“ říká Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a jeden z vedoucích pedagogů projektu, do kterého se zapojily čtyři evropské vysoké umělecké školy.

V tomto projektu studenti vysokých uměleckých škol vzdávají poctu Sutnarovi – typografovi, grafickému designérovi, tvůrci plakátů, teoretikovi, pedagogovi a člověku, který věřil, že umění a design mají moc lidstvo a svět proměňovat, dělat lepším, kultivovat. Zároveň se projekt dotýká hodnot, které po celá staletí formovaly tvář Evropy. Tyto hodnoty jsou tím, co současnou Evropu spojuje a zároveň vytváří prostor pro bohatství kultur, poznání a vzdělanosti. Význam kultury je v každé společnosti nezastupitelný. Kultura je nositelem dědictví, které má své kořeny v historii. Nese v sobě poznání minulosti a závazků, které logicky přecházejí z generace na generaci.

 „Je nutné se zastavit v každodenním shonu a uvědomit si, že kultura je nositelem nejen klasických významů, mezi které patří výtvarné umění, architektura, literatura, hudba nebo dramatická tvorba, včetně vzdělání, ale je součástí našeho chování a komplexu hodnot, které lidská společnost vytváří,“ doplňuje prof. Karel Míšek z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

„Studenti ze tří různých zemí dostali během společných workshopů, při kterých vzniklo na 150 plakátů na dané téma, příležitost k vzájemnému dialogu a společné tvorbě. Nyní mohou prostřednictvím série výstav a prezentací do tohoto tolik potřebného dialogu zapojit i širokou veřejnost,“ uzavírá děkan plzeňské fakulty Josef Mištera.

Více na KLIK